ကုမ္ပဏီသတင်း

  • ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ပလတ်စတစ်တင်ပို့မှု

    ပလတ်စတစ်တင်ပို့သည့်လုပ်ငန်းမှအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအစီရင်ခံစာသည်ပလတ်စတစ်တင်ပို့သည့်လုပ်ငန်းတွင် ဦး ဆောင်နေသောအပြိုင်အဆိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေနှင့်အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုအဓိကလေ့လာသည်။ အဓိကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအချက်များတွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
    ဆက်ဖတ်ရန်